Log ind
Leksika
Kunst og arkitektur
Forfatterleksikon
Kultur
Litterære begreber
Metodeleksikon
Mytologisk leksikon
Udvalgte værker

Martial i eftertiden


”Det er Mennesket, mine sider smager af”, hominem pagina nostra sapit, siger Martial (10.4). Det beriger ens billede af middelalderen – og af Martial – at vide og betænke, at Martial slet ikke var sortlistet i denne højkristelige periode, men tværtimod meget læst. Hvad også Ovid var. I renæssancen var latinske epigrammer højeste mode. I 1600-tallet vandt waliseren John Owen megen beundring på dette felt og blev straks oversat til de moderne hovedsprog; Owen, ”the English Martial”, blev siden en vigtig inspiration for Holberg. Om Martials videre skæbne i oplysningstiden og den tyske idealisme (Goethe-tiden) er der sagt lidt ovenfor.

En anden epigramdigter John Owen (1616-83), blev kaldt ”the English Martial”. © scanpix