Log ind
Leksika
Kunst og arkitektur
Forfatterleksikon
Kultur
Litterære begreber
Metodeleksikon
Mytologisk leksikon
Udvalgte værker

Oversigt over de 15 bøger
Martials værk omfatter 1561 epigrammer fordelt på 15 bøger (fem af disse indledes med dedikationer i prosa):

(a) Først den såkaldte Liber Spectaculorum, Showenes Bog, om sportslege i arenaen. Disse stedvis rå og bloddryppende digte er skrevet til kejser Titus’ åbning af Colosseum i år 80 og tilegnet Titus (ca. halvdelen af Liber Spectaculorum er gået tabt).

Martial skrev den såkaldte Liber spectaculorum, om sportslegene i areneaen, til åbningen af Colosseum i 80 e.v.t. © scanpix/Robert Harding

(b) Dernæst følger bøgerne 1-12, kernen i Martials værk, offentliggjort i perioden fra 85 til 102. Temaerne, af hvilke kun nogle er repræsenteret i denne bog, er blandt andre: Poesi, poeten og hans beskyttende patron, staden Rom, by og land, badeanstalterne, mad og drikke, kvinder, sex, herunder impotens, incest og lesbianisme (tabu selv i Aristofanes’ komedier), satirer over arvejægere, snyltegæster, opkomlinge og læger, endvidere livsfilosofiske refleksioner og minde- og sørgedigte. 

Hver bog er gennemkomponeret med formal og tematisk variation for øje. Nogle bøger har et særpræg, fx er 11. bog utilsløret obskøn. Som der står i 11.2.5 med henvisning til den anarkistiske og dionysiske saturnalisme: ”Se, mine vers råber: Glædelig Saturnaliefest!” Det sidste hedder Io, Saturnalia. Som man ser, undermurer digteren sin anstødelige poesi med romersk religion, idet han hentyder til ”julefesten”, hvor Rom tog papnæsen på (herom Seneca epistel 47.14).

(c) Til sidst i udgaven kommer bøgerne 13-14, som imidlertid allerede blev offentliggjort i midten af 80’erne. Disse to bøger går under de græske navne Xénia, Gæstegaver, og Apophoréta (hvis man vælger den latinske betoning), Gaver til at tage med hjem, og rummer ledsagevers, typisk på kun to linjer, til presenter (ofte mad, ofte bøger). Der er tale om Saturnalie-gaver, julegaver kan vi sige. Titlen på 13. bog overtog Goethe og Schiller til deres Xenien, de op imod tusinde satiriske epigrammer om politik, religion, poesi og filosofi, de digtede i perioden 1795-96.