Log ind
Leksika
Kunst og arkitektur
Forfatterleksikon
Kultur
Litterære begreber
Metodeleksikon
Mytologisk leksikon
Udvalgte værker

Hippokrates

Vi ved stort set intet om Hippokrates som historisk person. Platon  nævner ham i to af sine dialoger, og heraf kan vi slutte, at han må være født omkring 460, og at han allerede, mens han levede, blev anset for at være ligeså fremragende i sit fag som Polyklet og Fidias i deres, billedhuggerkunsten.

Buste af Hippokrates. Kopi af græsk original fra 4. årh. f.v.t. Museo Archeologico Nazionale, Napoli. ©Bridgeman/Scanpix.

Historisk baggrund

Han kom fra øen Kos, underviste for penge og var af asklepiade-slægten, dvs. medlem af en familie, der hævdede at nedstamme fra Asklepios (se næste faktaboks). Endvidere skal han have anvendt en metode, der med udgangspunkt i en tings helhed forsøger at bestemme relationen mellem de dele, den består af, men mere præcist hvad dette betyder, er ikke klart. Som en yderligere vanskelighed synes et papyrusfund at tyde på, at den historiske Hippokrates ikke har hyldet læren om de fire legemsvæsker, som ellers i århundreder har været identificeret med den hippokratiske tradition. Hvad der ellers fortælles om Hippokrates, må anses for et produkt af hellenistiske biografers til tider ret livlige fantasi.


   

BILLEDER
De hippokratiske afforismer
Håndskrift fra det 15. århundred af de hippokratiske aforismer (litteratur). Disse er korte opsummeringer af den hippokratiske lære. Mest kendt er begyndelsen til den første aforisme: Livet er kort, kunsten lang, det rette øjeblik flygtigt, forsøget usikkert, afgørelsen svær. Andre aforismer har mere fokus på det praktiske ved lægefaget såsom dette råd: Når sygdommen er på sit højeste, er det nødvendigt at gøre brug af en meget let diæt. Skriftet er ledsaget af kommentarer af den romerske læge Klaudios Galenos. (forfatter). ©Jean-Loup Charmet/Science foto library/Scanpix