Log ind
Leksika
Kunst og arkitektur
Forfatterleksikon
Kultur
Litterære begreber
Metodeleksikon
Mytologisk leksikon
Udvalgte værker

Dorisk eller jonisk?

Selvom Athen geografisk hørte til det overvejende doriske, græske fastland, talte indbyggerne den joniske dialekt og betragtede sig som jonere, og de kunne i arkitekturen anvende den doriske eller den joniske arkitekturorden efter ønske. Havde de brug for et formsprog som signalerede styrke, enkelhed og alvor, kunne de vælge den doriske orden. Ønskede de at demonstrere en − måske lidt mere overfladisk − rigdom og elegance, kunne de vælge den joniske orden med dens slanke søjler og imponerende væld af ornamenter.


Den doriske og den joniske søjleorden. ©Gyldendals billedarkiv