Log ind
Leksika
Kunst og arkitektur
Forfatterleksikon
Kultur
Litterære begreber
Metodeleksikon
Mytologisk leksikon
Udvalgte værker

En ny stil

Hvorfor ændres stilen så stærkt og på denne måde under Den Peloponnesiske Krig?
Vender man sig mod det græske vasemaleri og mod skulpturstilen, vil man opdage, at den storladne og ofte heroiske kunst fra den tidlig klassiske og højklassiske periode under Den peloponnesiske Krig ændrer sig på helt samme måde som arkitekturen. Kunsten bliver elegant og får et rigt ornamenteret udtryk, som umiddelbart ikke synes at svare til tidens brutale hverdag med sygdomme blandt de belejrede athenere og mange faldne athenere under de vedvarende kampe mod Sparta og dets allierede. Det er svært ikke at se stiludtrykket og kunstens emner i denne periode som en slags virkelighedsflugt, en eskapisme fra den vanskelige situation, som Athen befandt sig i.

Men når arkitekturen bliver elegant og ornamenteret, og når kunsten med et romantisk og sensuelt indhold taler direkte til enkeltindividers personlige følelser − og ikke som i Parthenontiden til atheneren som en del af et selvsikkert og succesfuldt demokratisk fællesskab − afspejler det et større og mere grundlæggende brud og en ny frembrydende tidsånd, hvor individualismen træder frem. Det kommer endnu stærkere til udtryk i den senklassiske periode.