Log ind
Leksika
Kunst og arkitektur
Forfatterleksikon
Kultur
Litterære begreber
Metodeleksikon
Mytologisk leksikon
Udvalgte værker

Om værkerne

Poesi, der opfordrer til nydelse af det univers, der kan sanses

Portræt af Ovid fra 1800-tallet. © scanpix

Ovid er på sin højst personlige måde en formidler af græsk kultur. Som overskrift over den så vidt muligt kronologiske præsentation af Ovids værk, som nu følger, vil jeg da citere nogle perspektiverende ord (af E.J. Kenney) om forholdet mellem det ovidianske særpræg og den græske baggrund for dette særpræg:
Ovid’s poetry invites the reader to an enjoyment of the sensual universe that is uncorrupted by the pessimistic reservations familiar in Greek poetry from the very earliest times.

Disse ord må imidlertid ikke presses til en simpel opstilling: Hellas sortsyn, Rom lyssyn. Grækerne havde jo dog fx komediedigtningen, hvis primære kendetegn ikke er ”pessimistiske forbehold”. Og hvis vi hos romerne inddrager historieskriverne, ser vi tung pessimisme på romersk grund.