Log ind
Leksika
Kunst og arkitektur
Forfatterleksikon
Kultur
Litterære begreber
Metodeleksikon
Mytologisk leksikon
Udvalgte værker

Hippokratisk teori

Mikrokosmos og makrokosmos

Den antikke opfattelse af sygdom bygger på et relativt simpelt skema. Sygdom er individuelt bundet og optræder, når et individs grundlæggende konstitution ændrer sig under indflydelse af dets livsstil. Mennesket opfattes som en del af den naturlige verden. Det er opbygget efter de samme principper som den øvrige natur og underlagt de samme lovmæssigheder som denne, og det er indlejret i og påvirket af de specifikke naturlige omstændigheder, der omgiver det, og de forandringer, der finder sted heri. Sygdom er altså et resultat af en forstyrrelse af kroppens naturlige tilstand forårsaget af et misforhold mellem individet og de eksterne forhold, det lever under. Derfor må lægen tage udgangspunkt i patienten som helhed. Sygdommen relaterer sig ikke blot til et enkelt organ eller skyldes en særlig årsag som en virus eller en bakterie.

En læge tilser et barn. Relief 1. årh. e.v.t. Museo della Civilta Romana, Rom. ©Bridgeman/Scanpix

Geografisk determinisme
I mange af skrifterne finder vi f.eks., hvad man kunne kalde en geografisk determinisme, en teori om, at det sted, hvor et menneske bor, bestemmer dets såvel fysiske som mentale karakteristika. I Vind, vand og steder kan vi således læse:
”Men hvor landet er nøgent, mangler vand, er vildt, trykket af vinterens pres og afbrændt af solen, dér vil man finde hårde og stærke mænd med gode led, spændstige og behårede, og som i deres natur har en udtalt trang til arbejde og årvågenhed. I deres karakter vil man også finde et egensindigt og egenrådigt temperament, som hellere viser vildskab end fredsommelighed. I håndværk og kunst finder man dem mere præcise og kløgtige, i krigskunst bedre.”
Mikrokosmos og makrokosmos er altså ikke blot opbygget ens, men makrokosmos har en helt afgørende indflydelse på mikrokosmos.

   

BILLEDER
De hippokratiske afforismer
Håndskrift fra det 15. århundred af de hippokratiske aforismer (litteratur). Disse er korte opsummeringer af den hippokratiske lære. Mest kendt er begyndelsen til den første aforisme: Livet er kort, kunsten lang, det rette øjeblik flygtigt, forsøget usikkert, afgørelsen svær. Andre aforismer har mere fokus på det praktiske ved lægefaget såsom dette råd: Når sygdommen er på sit højeste, er det nødvendigt at gøre brug af en meget let diæt. Skriftet er ledsaget af kommentarer af den romerske læge Klaudios Galenos. (forfatter). ©Jean-Loup Charmet/Science foto library/Scanpix