Log ind
Leksika
Kunst og arkitektur
Forfatterleksikon
Kultur
Litterære begreber
Metodeleksikon
Mytologisk leksikon
Udvalgte værker

Samlingen og dens tilblivelse

Det hippokratiske tekstcorpus består af mellem tres og halvfjerds skrifter, hvoraf langt de fleste menes at være blevet til mellem 420 og 350 fvt. Hvordan og hvornår de er blevet samlet, hersker der en del uenighed om, men meget taler for, at samlingen tager form omkring 250 i det berømte bibliotekAlexandria i Ægypten.

Hippokrates' forhold til samlingen

At Hippokrates’ navn knyttes til samlingen, hænger sammen med, at han allerede i sin egen levetid (ca. 460-ca. 370 f.v.t.) var lægekunstens berømteste udøver. Således tilskriver både Platon og Aristoteles ham paradigmatisk status: han er lægen.

Lægeguden Asklepios´ ankomst til øen Kos. Han bliver hilst velkommen af en øboer og Hippokrates (t.v.). Også i antikken symboliserede Hippokrates lægekunsten ligesom han i dag repræsenterer antikkens lærde lægekunst igennem samlingens navn. Gulvmosaik fra romersk hus, 2.-3. årh. e.v.t. Arkæologisk Museum, Kos. ©Cordelia Molloy /Science photo library/Scanpix

Han kan imidlertid umuligt have været forfatter til alle disse tekster, idet de indeholder så forskelligartede opfattelser, at de må være flere forfatteres værk. På afgørende punkter argumenterer de endda direkte imod hinanden. I deres helhed kan vi betragte dem som et vidnesbyrd om de omstændigheder af kreativ tænkning og til tider ganske heftig debat, hvorunder den nye form for lægekunst blev til, en lægekunst, der skulle komme til at dominere den medicinske tænkning og praksis i århundreder ikke blot i den græsk-romerske verden, men også i den kristne og muslimske.

Den første samlede udgave på græsk

I den form, hvori vi har den i dag, går samlingen tilbage til 1526, hvor den første samlede udgave af de hippokratiske skrifter på græsk går i trykken i Venedig. Indtil starten af 1800-tallet var de standardlærebøger ved de europæiske universiteter.

   

BILLEDER
De hippokratiske afforismer
Håndskrift fra det 15. århundred af de hippokratiske aforismer (litteratur). Disse er korte opsummeringer af den hippokratiske lære. Mest kendt er begyndelsen til den første aforisme: Livet er kort, kunsten lang, det rette øjeblik flygtigt, forsøget usikkert, afgørelsen svær. Andre aforismer har mere fokus på det praktiske ved lægefaget såsom dette råd: Når sygdommen er på sit højeste, er det nødvendigt at gøre brug af en meget let diæt. Skriftet er ledsaget af kommentarer af den romerske læge Klaudios Galenos. (forfatter). ©Jean-Loup Charmet/Science foto library/Scanpix