Log ind
Leksika
Kunst og arkitektur
Forfatterleksikon
Kultur
Litterære begreber
Metodeleksikon
Mytologisk leksikon
Udvalgte værker

Metodiske greb til analysen

Her må vi skelne mellem tekstinterne metoder, hvis formål er at forstå teksten udelukkende i dens egen sammenhæng, og teksteksterne metoder, der inddrager konteksten, den større sammenhæng af samfundsmæssige, kulturelle og kulturhistoriske sammenhænge, teksten indgår i.

Tekstinterne metoder

De tekstinterne metoder har til formål at bestemme forfatterens synspunkter på lægefaglige spørgsmål. Det er derfor centralt at få styr på, hvilke konkrete lægefaglige spørgsmål teksten i sin selvforståelse beskæftiger sig med, og hvilke svar den giver eller eventuelt ikke giver på disse.

Kropsinterne og kropseksterne faktorer
Lægefaglige spørgsmål angår kropseksterne og kropsinterne faktorer. Kropsinterne vedrører antal og art af kropsvæsker, balance og ubalance, etc. .

Kropseksterne består i geografiske, klimatiske, meteorologiske og kulturelle forhold. Dernæst må vi have styr på, med hvilke argumenter han understøtter sine synspunkter. Denne undersøgelse kan efter temperament støttes af en analysemodel. For at komme i bund med teksten kan man også spørge til ikke ekspliciterede forudsætninger i teksten.

Teksteksterne metoder

Teksteksternt må vi skelne mellem spørgsmål, vi stiller til tekstens fortid og samtid, og spørgsmål vi søger svar på ved at se på tekstens virkningshistorie.

   

BILLEDER
De hippokratiske afforismer
Håndskrift fra det 15. århundred af de hippokratiske aforismer (litteratur). Disse er korte opsummeringer af den hippokratiske lære. Mest kendt er begyndelsen til den første aforisme: Livet er kort, kunsten lang, det rette øjeblik flygtigt, forsøget usikkert, afgørelsen svær. Andre aforismer har mere fokus på det praktiske ved lægefaget såsom dette råd: Når sygdommen er på sit højeste, er det nødvendigt at gøre brug af en meget let diæt. Skriftet er ledsaget af kommentarer af den romerske læge Klaudios Galenos. (forfatter). ©Jean-Loup Charmet/Science foto library/Scanpix