Log ind
Leksika
Kunst og arkitektur
Forfatterleksikon
Kultur
Litterære begreber
Metodeleksikon
Mytologisk leksikon
Udvalgte værker

Myten, kulten og incubationen

Myten

Asklepios var den berømteste lægegud i antikken. Også andre guder kunne hjælpe mennesket, når det var sygt, herunder især Apollon, som myten fortæller er Asklepios’ fader. Myten fortæller videre, at Apollon i jalousi dræber Asklepios’ moder, Koronis, endnu mens hun er gravid, og at det på ligbålet lykkes ham at fjerne det ufødte, men fuldt udviklede barn fra livmoderen og bringe det til den vise og retsindige kentaur Keiron, hvor barnet blev opdraget og gjort kyndig i alle dele af lægekunsten.

Statue af Asklepios med en slange. Græsk statue 6. årh. f.v.t. Bridgeman/Scanpix

Kulten

I sidste halvdel af 400-tallet udvikler Asklepios sig fra at være en lokal og relativ perifer lægegud til at blive lægeguden, og fra sit vigtigste kultsted Epidauros breder hans kult sig med en forbavsende hast til stort set hele den antikke verden. Et sådant kultsted for Asklepios kaldtes en Asklepieion.

Flere kultsteder for Asklepios
Fortællingerne om, hvor Asklepios oprindeligt hører hjemme, er noget uklare, men ligesom han overtager rollen som lægegud fra sin fader, Apollon, overtager han også mange af dennes kultsteder, således Epidauros. I Athen etableres to helligdomme for ham, et i Piræus og et på sydsiden af Akropolis, det sidste i 420/419 fvt. I 291 f.v.t. introduceres hans kult i Rom. Grundlæggelsen af en ny helligdom foregik bl.a. ved at man overførte en af gudens hellige slanger til det nye sted. Slangen var et af de dyr, der blev forbundet med Asklepios, og det blev snart til et symbol for lægekunsten. Man forbandt den med udødelighed, fordi den fornyer sig selv ved at tabe skindet.

Rekonstruktion af Asklepios-helligdommen på Kos. Allerede i 5. årh. f.v.t. var Kos centrum for den hippokratiske lægekunst, men først i 366/5 fik øen også en større helligdom for Asklepios. ©Dr. Richard Caton/Bridgeman/Scanpix

Incubation

Syge, især kronisk syge, strømmede til Epidauros for at blive helbredt. Når de ankom, ofrede de og gennemgik et dobbelt renselsesritual. Herefter fik de, i hvide klæder, adgang til abaton (”det utilgængelige”), en lang bygning med adskilte individuelle rum, hvor de lagde sig til at sove. Asklepios åbenbarede sig nu for den syge i drømme og helbredte ham eller gav ham råd om, hvad han skulle gøre for at blive kureret. Metoden kaldes incubation.

Incubation. Kvinde behandles af Asklepios i selskab med Hygieia. Relief ca. 400 f.v.t. ©akg-images/Scanpix

Sygdomsbehandlingen
Rådet kunne være af diætetiske art, altså råd om at spise eller undlade at spise noget bestemt, eller det kunne være en anbefaling om at smøre sig ind i en bestemt salve. Man har fundet kirurgiske instrumenter på flere helligdomme, og vi må derfor forstille os, at der har været læger tilknyttet, eller at præsterne også var læger, der kunne anvende disse instrumenter på den syge.

Gaver til guden
Efter helbredelse opsatte den taknemmelige patient ofte en indskrift, der beskrev det heldige forløb, eller han lod billeder eller kopier i ler af den kurerede legemsdel opsætte. Dette var med til at etablere stedet som et sted, hvor man forventede og troede på, at helbredelse kunne finde sted.

Relief af en mand som holder en statue af et ben. Man kan se, at benet har meget fremtrædende årer, hvilket kan betyde, at manden har haft problemer med årerne i benet. Sådanne votiv-relieffer var meget almindelige i den klassiske periode. De blev givet til blandt andet Asklepios i håb om eller som tak for en velgerning. Denne relief er fundet ved helligdommen for hero-lægen Amynos, og det fremgår af en indskrift, at den er dedikeret af Lysimachides, søn af Lysimachos, i det 5. årh. f.v.t. Asklepieion, Epidauros. ©akg-images/Scanpix


   

BILLEDER
De hippokratiske afforismer
Håndskrift fra det 15. århundred af de hippokratiske aforismer (litteratur). Disse er korte opsummeringer af den hippokratiske lære. Mest kendt er begyndelsen til den første aforisme: Livet er kort, kunsten lang, det rette øjeblik flygtigt, forsøget usikkert, afgørelsen svær. Andre aforismer har mere fokus på det praktiske ved lægefaget såsom dette råd: Når sygdommen er på sit højeste, er det nødvendigt at gøre brug af en meget let diæt. Skriftet er ledsaget af kommentarer af den romerske læge Klaudios Galenos. (forfatter). ©Jean-Loup Charmet/Science foto library/Scanpix