Log ind
Leksika
Kunst og arkitektur
Forfatterleksikon
Kultur
Litterære begreber
Metodeleksikon
Mytologisk leksikon
Udvalgte værker

Lægens techne, praksis og miljø

En techne

En læge blev betragtet som en håndværker. Overalt i de hippokratiske skrifter bliver det understreget, at det, lægen kan, hans kunnen, er en techne, et ord, hvis betydning ligger i samme område som vores ’kunst’, ’håndværk’ og ’færdighed’. En techne kan læres, hvilket ofte foregik inden for familien, og den har dels et teoretisk element, dens udøver ved, hvorfor noget er, som det er, dels et praktisk, der gør, at dens udøver ved, hvordan man skal gøre noget. En læge er således en håndværker, der ved, hvorfor et menneske er sygt, og ved hvordan, det kan blive helbredt.

Praksis

Nogle læger var fastboende og indrettede en ’praksis’ i deres eget hus, eventuelt sammen med deres familie, men ligeså ofte var de omvandrende, alene eller sammen med andre. De første læger, vi hører om i den græske litteratur hos Homer, flytter således efter, hvor der er behov for deres hjælp, ligesom andre udøvere af en techne. Nogle af dem var så heldige at blive ansat i en by som offentlig læge, hvilket betød, at de modtog et beløb for at forblive i byen og stå til rådighed for dets indbyggere. Det er et omstridt spørgsmål, om de behandlede vederlagsfrit, men der er udbredt enighed om, at hvis det var tilfældet, gjaldt det kun de fattige.

En lægeklinik med patienter. Lægen sidder i midten og årelader en unge mand. Aftegning med farve af græsk rødfiguret aryballos ca. 480-470 f.v.t. Sheila Terry/ Science foto library/Scanpix

Sundhedsmarkedet

Af skrifterne fremgår det, at konkurrencen på sundhedsmarkedet var hård, ikke blot fra andre læger, men også fra jordmødre, kloge mænd, omvandrende spåmænd, tempelmedicin og magikere. Eftersom der ikke var lægeskoler med eksamensbeviser og offentlig autorisation, måtte lægen bruge andre midler til at opnå patienters tillid: give et godt førstehåndsindtryk ved at være venlig, veltalende og munter, at være velklædt og have et sundt udseende var vigtigt. Og så skulle man endelig lade være med at tale om honoraret ved sengekanten. Et specielt godt indtryk gav det, hvis man kunne forudsige sygdommens fremtidige forløb. Den bedste måde at sikre sig gode, betalende patienter på var at vinde sig et omdømme som en god læge, f.eks. ved at være læge for rige og berømte personer.


   

BILLEDER
De hippokratiske afforismer
Håndskrift fra det 15. århundred af de hippokratiske aforismer (litteratur). Disse er korte opsummeringer af den hippokratiske lære. Mest kendt er begyndelsen til den første aforisme: Livet er kort, kunsten lang, det rette øjeblik flygtigt, forsøget usikkert, afgørelsen svær. Andre aforismer har mere fokus på det praktiske ved lægefaget såsom dette råd: Når sygdommen er på sit højeste, er det nødvendigt at gøre brug af en meget let diæt. Skriftet er ledsaget af kommentarer af den romerske læge Klaudios Galenos. (forfatter). ©Jean-Loup Charmet/Science foto library/Scanpix