Log ind
Leksika
Kunst og arkitektur
Forfatterleksikon
Kultur
Litterære begreber
Metodeleksikon
Mytologisk leksikon
Udvalgte værker

Opgør med traditionen

Dette tema tager udgangspunkt i Euripides' tragedie Medea og Ovids Metamorfoser.

Forslag til forløbstemaer

Kvindebilledet - evt. sammenligning med kvindebilledet i den samtidige komedie Lysistrate, fx uddrag fra begyndelsen af 1. korsang.

Det heroiskeevt. sammenligning med det heroiske billede hos Homer (fx Achilleus eller Odysseus). Både Iliaden og Odysseen kan findes i biblioteket.

Grækere versus barbarer - evt. sammenligning med Herodots syn på grækere og barbarer.

http://cms-pm1.gyldendal.dk/sitecore/shell/Controls/Rich%20Text%20Editor/~/media/617C2755533A4E8BAA5ECCF26611CE42.ashx

Medea flygter i dragevognen, mens børnene ligger døde på jorden, og Jason afmægtig ser til. Rødfiguret vase fra 400-tallet f.v.t. Det arkæologiske Nationalmuseum i Sirtide. ©AGE/Scanpi

 

Forløbets antikke kernetekster

Euripides' Medea.

Ovids Metamorfoser  (7. sang 1-403) 

Baggrundsviden

Om tragedien, dens kendetræk og historie. Centralt for dette tema er afsnittet "Den kritiske Euripides".

Om den græske dramaforfatter Euripides.

Om den romerske forfatter Ovid.

Perspektiveringer

Kvindebilleder - Franca Rames Medea og/eller Jean Anouilhs Medea.
Som komparativ tematik kan Henrik Ibsens Et dukkehjem eller Amalie Skrams Lucie anvendes.
I portalen er spørgsmål til eleverne og introduktion til et uddrag af Amalie Skrams Lucie. Se dem her.

Det heroiske - Heksameterdigtet af Sophus Claussen Atomernes oprør og/eller Noget om helte af Halfdan Rasmussen.

Supplerende materiale  

  • Apollodors fortolkninger af  myterne om Jason og argonauterne og Jason og Medea. 

  • Filmene om mytens natur med Gorm Tortzen.

  • Billederne (øverst i højre side) kan bruges i en sammenligning mellem den tekstlige og visuelle fremstilling af myten.

  • 360-graders billede af  romersk kopi af græsk original fra 4. årh. f.v.t. af  Euripides fra Glyptoteket i København. Kan bruges i en analyse eller blot som visuelt indslag.

  • Komedien Lysistrate af den samtidige komedieforfatter Aristofanes. 

  • Som eksempel på, hvordan konflikten mellem grækerne og barbarerne kom til udtryk i kunsten kan udsmykningerne på templerne på Athens Akropolis bruges.

  • Marcel Lysgaard har forfattet et afsnit om analysen af tragedien med arbejdsspørgsmål til eleverne. 

   


 

BILLEDER
Medea med hånden på sværdet
I Euripides’ tragedie beskrives Medeas hjerteskærende hævn over Jason - drabet på deres fælles børn. Pompejansk vægmaleri (1. årh. e.v.t.). ©Bridgeman/Scanpix