Log ind
Leksika
Kunst og arkitektur
Forfatterleksikon
Kultur
Litterære begreber
Metodeleksikon
Mytologisk leksikon
Udvalgte værker

Athena Niketemplet

På en fremskudt bastion højt hævet over vejen op til Propylæerne ligger templet for Athena Nike, Athena som sejrsgudinde – en guddom, hvis støtte athenerne i høj grad havde brug for under Den Peloponnesiske Krig. Bastionen er bygget over et fremspring af den gamle mykenske borgmur, som stadig kan ses forskellig steder på Akropolis.

På fremspringet til højre for Propylæerne ses det lille Athena Niketempel. ©akg-images/Peter Connolly/scanpix

Templet er et lille, jonisk tempel af pentelisk marmor som de øvrige klassiske bygninger på Akropolis. Det har 4 foranstillede søjler ved hver kortside (det er altså amfiprostylt), og profilen af søjlernes baser gentages som en arkitekturprofil nederst på cellavæggens yderside hele vejen rundt om bygningen. Søjlerne er 4,05 m høje og har en nedre diameter på godt en halv meter. Cellaens indgangsvæg består blot af to piller, og mellemrummene mellem disse og sidemurene har kunnet aflukkes med gitre. Dette noget specielle arrangement skyldes sikkert den meget begrænsede plads på bastionen, hvor der jo også skulle være plads til et alter. Cellaen måler kun omkring 15 kvadratmeter. Som de andre joniske bygninger på Akropolis er det opført i den joniske orden med skulpturudsmykket frise og attisk-joniske søjlebaser.

Athena Niketemplet på Athens Akropolis, ca. 421-415 f.v.t. ©scanpix

Niketemplet er ganske vist meget lille, men det var overordentligt rigt udsmykket. Foruden den rige arkitekturudsmykning havde det både gavlskulpturer, skulpturer oven på gavlen (akroterer) og en fortløbende frise hele bygningen rundt. Hertil kommer de fine relieffer på den balustrade, som blev rejst langs bastionens kant kort før 400 f.v.t. med bl.a. den berømte Nike

Marmorrelief fra Athena Niketemplet på Athens Akropolis, ca. 410 f.v.t. Nike løsner sin sandal. Akropolismuseet, Athen. ©bridgeman

Med sit miniatureagtige format og sine talrige, meget små, næste dukkeagtige skulpturer slutter bygningen sig med sit formsprog til den rige stil, som blev fremhævet i beskrivelsen af Erechtheiontemplet. Reliefferne på balustraden omkring Niketemplet udgør med sine fremstillinger af elegante Nikefigurer i næsten gennemsigtige draperier nogle af de bedste vidnesbyrd om den nye rige stil i kunsten.