Log ind
Leksika
Kunst og arkitektur
Forfatterleksikon
Kultur
Litterære begreber
Metodeleksikon
Mytologisk leksikon
Udvalgte værker

Det Periklæiske byggeprogram

I 454 f.v.t. flyttedes Det Deliske Søforbunds kasse til Athen, og Athen betragtede det nu som sin ret at disponere over den ud fra den betragtning, at Athen havde påtaget sig ansvaret for at beskytte medlemmerne mod perserne – og den persiske hær var jo rent faktisk ikke vendt tilbage.

Dermed blev Athen i stand til at iværksætte den græske oldtids mest bemærkelsesværdige byggerier: Det periklæiske byggeprogram, som i årene ca. 447-406 f.v.t. udstyrede Athens Akropolis med de fire klassiske hovedværker, og som er blevet beundret, studeret og kopieret lige siden. De ledende kræfter bag de store visioner var statsmanden Perikles, som ledte Athen gennem demokratiets mest strålende tid, billedhuggeren Fidias, som var den overordnede, geniale kunstneriske leder bag projektet, arkitekterne, Iktinos, Kallikrates og Mnesikles samt en række andre billedhuggere, arkitekter og håndværkere, hvoraf de fleste forbliver anonyme for os


I 438 f.v.t. stod Parthenontemplet på Akropolis færdigt som et vidne om byens storhed. ©akg-images/Scanpix