Log ind
Leksika
Kunst og arkitektur
Forfatterleksikon
Kultur
Litterære begreber
Metodeleksikon
Mytologisk leksikon
Udvalgte værker

Opsummering

Du skal være logget ind for at se denne side

BILLEDER
Demeter
Marmorskulptur af Demeter, ca. 340 f.v.t. Fundet på øen Knidos. Det er blevet foreslået, at Leochares også var kunstneren bag en original statue af gudinden Demeter fra byen Knidos, hvor også Praxiteles’ berømte statue af Afrodite befandt sig. På grund af dennes lighed med et meget tidligt portræt af Alexander den Store har nogen ment, at han også kunne være kunstneren bag dette, ikke mindst fordi han jo havde erfaringer med at portrættere Alexanderfamilien til Philippeion. British Museum, London. ©bridgeman