Log ind
Opslagsværker
Kunst og arkitektur
Forfatterleksikon
Kultur
Litterære begreber
Metodeleksikon
Mytologisk leksikon
Udvalgte værker

Om materialet

OLDPORTALENS INDHOLD
 • Over 300 klassiske og perspektiverende tekster i biblioteket
 • Manchetter og ordforklaringer vist i mouse over til litterære tekster
 • Forskningsbaserede forløb, der dækker læreplanen
 • Tematiske forløb, der egner sig til samarbejder med andre fag
 • I-guides der guider eleverne igennem værkanalyser og genstandsanalyser trin for trin
 • Opslagsværker
 • Dynamisk tidslinje
 • 360 grader fotos
 • Database med billeder
 • Digitale kort over antikkens verden
 • Perspektiveringer til kunst, litteratur, film og genstande
 • Læserude
 • Print af litterære tekster som pdf.
 • Tilrettelæggelse af egne undervisningsforløb i Mit Gyldendal

KOMPLET

Oldportalens bibliotek indeholder over 300 klassiske og perspektiverende tekster med mange hele klassiske værker, fx Iliaden, Odysseen, Kong Ødipus, Symposion og mange flere.

De forskningsbaserede forløb i Oldportalen dækker hele læreplanen og inddrager klassiske tekster, perspektivtekster og guides til tekstanalyse og perspektiveringer til film, kunst, litteratur m.m. Forløbene er: Epos, Lyrik, Tragedie (drama), Komedie (drama), Filosofi, Retorik, Historieskrivning, Videnskab, Romersk litteratur, Antik mytologi og Kunst og arkitektur. De tematiske forløb er fx Antikken i farver, Politik og bystat og Sport og konkurrence.

Den digitale tidslinje indeholder en bred vifte af genstande og arkitektur med tilknyttede faktabokse inddelt efter perioder. Fanebladet "360" indeholder 21 genstande optaget som 360 grader fotos. Genstandende fremkommer tredimensionelt og man kan dreje dem hele vejen rundt og zoome ind på detaljer.

LEVENDE

Oldportalen er en dynamisk og interaktiv portal med 360 grader fotos, digitale kort, illustreret digital tidslinje, mesterlærefilm og i-guides.

FORSTÅELIG

Der er fokus på elevformidling i øjenhøjde med manchetter og ordforklaringer til alle litterære tekster, opslagsværker, varierede perspektiveringer og faglige og innovative opgavetyper med bl.a. web 2.0-værktøjer og i-guides, der hjælper eleverne til at analysere litterære tekster og antikke genstande trin for trin.

PERSPEKTIV

I Oldportalen er der fokus på de gode perspektiveringer til tekster, genstande, kunst og film med tilknyttede opgaver.

PARTNERE

Oldportalen er blevet til i samarbejde med gymnasielærere og forskere, Afstøbningssamlingen, Antikmuseet, Glyptoteket, Nationalmuseet, Thorvaldsens Museum og Gymnasietube.