Log ind
Opslagsværker
Kunst og arkitektur
Forfatterleksikon
Kultur
Litterære begreber
Metodeleksikon
Mytologisk leksikon
Udvalgte værker

Portalens forfattere

Oldportalen er skrevet og indholdsredigeret af forskere og gymnasielærere

Eksterne redaktører:

Susanne Høeg, lektor på Odder Gymnasium og tidligere fagkonsulent

Cathrine Heyde Petersen
, lektor på Nordfyns Gymnasium

Forfattere:

Lene Andersen, ekstern lektor på Saxo-Instituttet, Københavns Universitet, er forfatter til forløbet Epos.

Thomas Heine, lektor på Saxo-Instituttet, Københavns Universitet, er medforfatter til forløbet Historie.

George Hinge, lektor på Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet, er medforfatter til forløbene Lyrik og Historie

Finn Høghøj, lektor på Hjørring Gymnasium, er forfatter til forløbene Retorik og Videnskab

Jakob Leth Fink, lektor på Saxo-Instituttet, Københavns Universitet, er forfatter til forløbet Filosofi

Marcel Lysgaard Lech, lektor på Syddansk Universitet, er forfatter til forløbet Drama

Poul Pedersen, Professor på Institut for Historie på Syddansk Universitet, er forfatter til forløbet Kunst & Arkitektur

Adam Schwartz, lektor på Saxo-Instituttet, Københavns Universitet, er medforfatter til forløbet Historie

Jens Christian Højer Thorstensen, cand.mag. i klassisk filologi på Aarhus Universitet, er medforfatter til forløbet Lyrik

Gorm Tortzen, gæstelektor på Saxo-Instituttet, Københavns Universitet, er forfatter til Antik Mytologi