Log ind
Opslagsværker
Kunst og arkitektur
Forfatterleksikon
Kultur
Litterære begreber
Metodeleksikon
Mytologisk leksikon
Udvalgte værker

Web 2.0 på Oldportalen

Når man taler om web 2.0-værktøjer, dækker det over forskellige tjenester, som er internetbaserede, og hvor brugerne selv kan tilføje og redigere indhold – fx YouTube, Gymnasietubes præsentationsværktøj Prezi og blogværktøjet Skoleblogs.

I en didaktisk sammenhæng kan værktøjerne bruges, så de understøtter læringen og giver mulighed for at gå til det faglige stof på nye, givende måder. De kan fx:
  • understøtte og dokumentere den reelle interaktion mellem eleverne – fx ved, at eleverne kommenterer hinandens produktioner via ScreenCast 
  • give elever mulighed for at lave mundtlige afleveringer 
  • tilgodese forskellige arbejdsmåder og forskellige interesser

Web 2.0 - hvordan?

Vi integrerer løbende web 2.0-værktøjer i vores undervisningsforløb, hvis vi vurderer, at det giver faglig og pædagogisk mening. Vi sætter værktøjerne i en didaktisk ramme, så brugen af dem bliver tilpasset lige præcis den opgave, eleverne er i gang med. På den måde bliver der en direkte forbindelse mellem det faglige stof og værktøjerne.

Oldportalen samarbejder med Gymnasietube

Oldportalen samarbejder med Gymnasietube om at tilbyde skoler, der har abonnement på begge produkter, adgang til en lang række velafprøvede kvalitetsværktøjer. Du finder lettilgængelige videovejledninger til alle de værktøjer, Gymnasietube tilbyder, i boksen i højre side. På LærITs website kan du også finde gode, konkrete forslag til brugen af værktøjerne i undervisningen.

Gratis introduktionsperiode til Gymnasietube

Gymnasietube tilbyder gratis introduktionsperiode frem til januar 2016. Åbn øjeblikkeligt adgang på Gymnasietube til dit gymnasium ved at udfylde formularen her.

Opgaveeksempel: eksamensforberedelse med ScreenCast

Et eksempel på integration af et web 2.0-værktøj er en af de eksamensforberedende opgaver i Kunst og Arkitekturs perspektiverende afsnit. Her inddrages programmet ScreenCast som et værktøj, der kan hjælpe til ved elevernes forberedelse til eksamen, hvor det kræves, at de mundtligt kan beskrive, datere og fortolke et antikt værk og perspektivere værket til et eller flere værker fra senere tiders kunsthistorie. Programmet optager det, der ses på computerskærmen, musens bevægelser og elevens stemme. På den måde kan eleverne øve sig på deres mundtlige præsentation og inddrage eksempler på værker, de kunne trække til eksamen. Efterfølgende kan de genhøre og se det hele som en samlet præsentation, og derved både blive gjort opmærksom på præsentationens stærke sider, men også de ting, der skal gøres bedre til eksamen.

Ved brug af programmet skabes en mere alvorsfuld ramme for den mundtlige øvelse, som for mange elever ellers kan være grænseoverskridende samtidig med, at der sker en afveksling fra den klassiske undervisningsform. Herved tilgodeses langt flere veje til læring.

Skærmbillede af en Screencast optagelse.