Log ind
Leksika
Kunst og arkitektur
Forfatterleksikon
Kultur
Litterære begreber
Metodeleksikon
Mytologisk leksikon
Udvalgte værker

Introduktion

Det kunstsprog, som bruges i de homeriske digte, har sammen med versemålet heksameter sat et dybt præg på tidlig græsk digtning. Der findes digte, der lægger sig tæt op ad denne standard, men mangler eller kun i et begrænset omfang har det fortællende element, som hører det egentlige epos til.

De græske guder er ofte også omdrejningspunktet i værker i slægt med eposset. Ca. 525 f.v.t. fra sifniernes skatkammer (østfrisen) i Apollonhelligdommen i Delfi, Grækenland. 6. årh. f.v.t. ©Bridgeman/Scanpix