Log ind
Leksika
Kunst og arkitektur
Forfatterleksikon
Kultur
Litterære begreber
Metodeleksikon
Mytologisk leksikon
Udvalgte værker

Omfang

Mange episke digte har et betydeligt omfang. Iliaden og Odysseen består hver af 24 sange og omfatter tilsammen 27.803 vers. Vergils Aeneide har 12 sange med i alt 9.896 vers. Den romerske digter Ennius’ epos Annales, som kun kendes i fragmenter, antager man har bestået af 15 bøger. Fra det første århundrede e.v.t. er bevaret flere lange episke digte af de romerske digtere Lucan, Silius Italicus, Statius og Valerius Flaccus.

Jason sammen med Pelias. Det græske digt Argonautika omhandler Jasons eventyr på skibet Argos. 1. årh. e.v.t. Museo Archeologico Nazionale, Napoli. ©AGE/Scanpix

Ikke alle antikke eposser har dog haft så stort et omfang. Det bevarede græske digt Argonautika af Apollonios Rhodios er på fire sange og i alt 5.835 vers. Om nogle af de tabte kykliske digte ved man, at de har bestået af mellem to og fem bøger, altså ca. samme størrelsesorden som Argonautika. Også i disse tilfælde er der dog tale om ganske omfangsrige digte.

aleksandrinsk tid (se kapitlet om Apllonios Rhodios) blev det imidlertid moderne at skrive ganske korte eposser, som oven i købet ofte indeholdt digressioner. Den toneangivende aleksandrinske digter Kallimachos var berømt for et sådant miniepos, Hekale, som fik stor indflydelse.

   

BILLEDER
Odysseus
Homers epos om helten Odysseus er helt central for denne genre. På billedet ses hovedet af en statue af Odysseus. Hovedet er fundet i en grotte i kejser Tiberius’ sommervilla i Sperlonga, Italien.1.årh e.v.t. ©Bridgeman/Scanpix