Log ind
Leksika
Kunst og arkitektur
Forfatterleksikon
Kultur
Litterære begreber
Metodeleksikon
Mytologisk leksikon
Udvalgte værker

Introduktion

Homer betragtedes af antikkens grækere som digteren over alle digtere. Han blev uden undtagelse forstået som forfatter både til Iliaden og Odysseen og som regel også til de homeriske hymner. Også andre, nu tabte, digte er blevet tilskrevet ham. Om personen Homer er der ikke troværdige oplysninger, selv i antikken var der stor uenighed om hans fødested og livsforløb.

Homers fødeby

Mange byer gjorde krav på ham som deres bysbarn. Størst betydning i den litterære sammenhæng har øen og byen Chios, som gjorde krav på at være Homers fædreland. (Om Homer som den blinde mand fra Chios; se afsnittet om Apollonhymnen). På Chios fandtes senere en sammenslutning, som kaldtes Homeriderne. De hævdede at være Homers efterkommere, og som, at dømme efter de sparsomme oplysninger vi har, havde specialiseret sig i Homers liv og værk.

Buste af Homer, som man forestillede sig, han så ud. Romersk kopi af hellenistisk portræt. Museo del Prado, Madrid. © akg-images/Scanpix

Homers levetid og datering af digtene

Homers levetid var allerede omdiskuteret i antikken. Iliaden og Odysseen handler om den trojanske krig og om begivenheder forholdsvis kort derefter. Grækernes erobring og ødelæggelse af Troja dateres også lidt forskelligt af grækerne selv, men der er ikke tvivl om, at digtenes tidsmæssige ramme er tænkt som mykensk tid. Dér hører personerne sagnhistorisk hjemme, og billedet af den materielle kultur tilstræber også at dække denne epoke. Nogle antog, at Homer levede samtidigt med begivenhederne, mens andre satte hans levetid betydelig senere, f.eks. til midten af 9. årh. f.v.t.. Heller ikke i nyere tid har der været enighed om Homers levetid, ja, der er i det hele taget forskellige opfattelser af Homerskikkelsens betydning på baggrund af den nuværende viden om mundtlig digtnings karakter.

Man kan tænke sig Homer som en væsentlig person i en fjern fortid ved skabelsen af digtningen om Troja, eller man kan tænke sig ham som den, der satte slutstenen for den mundtlige overlevering, altså stod for overgangen til, at digtene blev skrevet ned og siden overleveret som tekst. Hvordan man end forholder sig til de mange spørgsmål om de homeriske digtes tilblivelse, anvender man ofte i daglig tale navnet ”Homer” i betydningen forfatteren til Iliaden og Odysseen, undertiden også som betegnelse for digtene selv.

   

BILLEDER
Buste af Homer
Romersk kopi af hellenistisk portræt. Museo del Prado, Madrid. © akg-images/Scanpix