Log ind
Leksika
Kunst og arkitektur
Forfatterleksikon
Kultur
Litterære begreber
Metodeleksikon
Mytologisk leksikon
Udvalgte værker

Martial

Den romerske digter Martial levede 40-104 e.v.t., altså i kejsertiden. © scanpix


Marcus Valerius Martialis var født i det nordøstlige Spanien i den romaniserede by Bílbilis (nu Bambola), men tilbragte 34 år af sit liv i Rom (64-98). Rom stod i disse årtier i spaniernes tegn, idet en række af de førende forfattere kom fra Den Iberiske Halvø (oftest var der tale om familier, der oprindeligt kom fra Italien). Vi kan nævne Seneca senior, Seneca, dennes nevø Lucan, landbrugsforfatteren Columella og retoren Quintilian, til hvem Martials epigram 2.90 er rettet. Men med Seneca og Lucan var det slut i år 65, hvor de blev likvideret.

Arkæologerne har vist, at Bilbilis var et stærkt romaniseret municipium (kommune, købstad) med teater og badeanlæg.

I Rom levede Martial af sit skarpe blik, sin hurtige hjerne, sin retoriske skoling, sin vittige tunge og en pen, ud af hvilken han lige så gerne lod slippe galde som honning; og allerede i levende live opnåede han berømmelse ”over hele verden” (dvs. de latinlæsendes verden). 

Martials årstal er 40-104; han var født i marts, og hans navn vil sige Martsmanden. 

Plinius om Martial

Plinius den Yngre, advokat, politiker og brevskriver, nedfældede nogle ord ved digterens død (Breve 3.21), hvori han fremhæver, at afdøde ”var intelligent, skarp og hvas, og i sine skrifter opviste et maksimum af både salt og galde, og af åbenhjertighed ikke mindre.” Med salt menes attisk salt, altså vid og bid. Men ellers handler det pågældende brev desværre mest om Plinius selv og retter lyset mod det pæne træk, at han så rigeligt havde belønnet Martial for det digt, han engang havde tilegnet Plinius (epigram 10.20). 

Vi kan slutte af Martials forældres navne, Fronto og Flaccilla, at de var romerske borgere. Martial nævner i et epigram (10.65), at familien var kelt-iberer, altså tilhører det etniske mix af keltere og iberer.