Log ind
Leksika
Kunst og arkitektur
Forfatterleksikon
Kultur
Litterære begreber
Metodeleksikon
Mytologisk leksikon
Udvalgte værker

Om værkerne

Den kyske pornograf

Bambola-manden har talrige ekkoer af Catul, i øvrigt ikke kun hentet fra dennes epigrammer. Catuls digt nr. 16 er en oprømt hyldest til de ”småbløde og lidet kyske” vers, der kan få den op at stå på læserne, ikke bare teenagere, men også de lidt ældre (vers 10). Men digteren forsikrer digtets to adressater, at han nok skal springe på dem, hvis de af de ukyske vers slutter, at digteren er ligesådan, for ”det anstår sig, at den fromme digter [pius, from, i sin egenskab af Musernes præst] selv er kysk, men at versene skulle være det, er på ingen måde nødvendigt.” Så hvis de to foretager den nævnte kortslutning, vil poeten, den kyske poet, bolle dem fortil og bagtil (vers 1). Beskåret for truslerne tages dette budskab op af Martial (bl.a. i 1.4, til kejseren), og det samme havde Ovid gjort (Tristia 2.354). 

Dette pagina lasciva, vita proba, ”bogsiden slibrig, men livsførelsen anstændig”, bliver derefter et motiv i verdenslitteraturen. Motivet kan være udformet alvorligt, som i Ovids bønskrift til Augustus, og det kan være udført koket.

I den græsk-romerske verden kunne også billedkunsten være meget ukysk. Her et vasemaleri med en kvinde, der bærer en kæmpe penis. © scanpix/alamy

Obskøniteten forener Martial med Catul. Men kredsen var videre end de to! Romerne, ikke mindst deres aristokrater og kejsere, var nemlig over en bank glade for velturneret sjofelhed på vers, hvad bl.a. Plinius den Yngre bevidner (Breve 5.3). Og efter at have citeret et perfidt og pornografisk epigram af den unge Augustus (altså Octavian) konkluderer Martial i 11.20, at han forstod ”at tale med romersk bramfrihed” (Romana simplícitas). Saftig bramfrihed regnes jo endnu den dag i dag for en herskerdyd.

Martials versemål er i hovedsagen tre: hinkejamber og ellevestavelsesvers, begge kendt fra Catul; men først og fremmest bruger han det elegiske distichon, hvor Martials teknik har skolet sig hos Ovid og altså er mere kræsen og krævende end Catuls.