Log ind
Leksika
Kunst og arkitektur
Forfatterleksikon
Kultur
Litterære begreber
Metodeleksikon
Mytologisk leksikon
Udvalgte værker

Det hippokratiske tekstkorpus og den nye lægekunst

Navnet Hippokrates forbindes med en række skrifter primært fra omkring 400 fvt., hvori en ny form for lægekunst dukker op i Grækenland. Denne nye lægekunst er lærd, det vil sige: dens udøvere skriver, og deres skrifter er resultatet af en bestræbelse på at forstå naturen, som vi forbinder med en videnskabelig tankegang. Den vokser frem på baggrund af et underliggende lag af traditionelle folkelige opfattelser af, hvad sygdomme er, og hvordan man behandler dem.

Dette underlag kan vi iagttage glimtvis i den litterære tradition fra Homer og Hesiod og i ofte latterliggørende og hånlige afvisninger i de hippokratiske skrifter. Disse går også under den latinske betegnelse corpus hippocraticum. Vi ved meget lidt om personen Hippokrates (se faktaboksen om Hippokrates), og vi kan ikke finde sikre belæg for, hvilke tekster i samlingen han er forfatter til, om overhovedet til nogen af dem.

Illustration af en undervisningssituation fra et middelalderhåndskrift af de hippokratiske aforismer. Aforismerne er korte opsummeringer af den hippokratiske lære. Mest kendt er begyndelsen til den første aforisme: ”Livet er kort, kunsten lang, det rette øjeblik flygtigt, forsøget usikkert, afgørelsen svær”. Skriftet er ledsaget af kommentarer af den romerske læge Galen (Latin: Klaudios Galenos). Illustration fra MS 2046. fol. 1. 15. årh. ©Jean-Loup Charmet/Science foto library/ Scanpix

BILLEDER
De hippokratiske afforismer
Håndskrift fra det 15. århundred af de hippokratiske aforismer (litteratur). Disse er korte opsummeringer af den hippokratiske lære. Mest kendt er begyndelsen til den første aforisme: Livet er kort, kunsten lang, det rette øjeblik flygtigt, forsøget usikkert, afgørelsen svær. Andre aforismer har mere fokus på det praktiske ved lægefaget såsom dette råd: Når sygdommen er på sit højeste, er det nødvendigt at gøre brug af en meget let diæt. Skriftet er ledsaget af kommentarer af den romerske læge Klaudios Galenos. (forfatter). ©Jean-Loup Charmet/Science foto library/Scanpix