Log ind
Leksika
Kunst og arkitektur
Forfatterleksikon
Kultur
Litterære begreber
Metodeleksikon
Mytologisk leksikon
Udvalgte værker

Arkitektur


Derfor er arkitektur vigtigt

Forløbet indledes med et metodeafsnit. Hoveddelen er dels en gennemgang af hovedværker i græsk tempelarkitektur fra arkaisk til senklassisk tid, dels en gennemgang af udvalgte eksempler på romersk arkitektur. Der afsluttes med perspektivmonumenter fra sen-middelalder frem til moderne arkitektur med fokus på hovedværker i perioderne og klassicismer.


Metode:

Link til metodeafsnittet.

Græsk arkitektur:

Arkaisk tid

Grundlæggende forståelse af græsk tempelarkitekturtempelarkitektur og dorisk og jonisk stil

Klassisk tid

Historisk oversigt: Tidlig klassisk - senklassisk

1. Zeustemplet i Olympia – tidlig klassisk dorisk arkitektur

2. Athens Akropolis: Parthenon, Propylæerne, Niketemplet, Erechteion

3. Det perikleiske byggeprogram 

4. Akropolisbyggerierne

5. Parthenon 

6. Propylæerne 

7. Erechteion 

8. Athena Nike templet 

9. Opsummering

Senklassisk tid

Rundbygninger

Tholos i DelphiRomersk arkitektur

Link til afsnittet om romerske arkitektur.


1. Historiske hovedlinjer

2. Vesta-templet (republikansk)

3. Augustus’ Forum

4. Colosseum 

5. Titus-buen 

6. Pantheon 


Arkitekturreception


Alle perspektivbilleder findes i dette link. Her en kronologisk oversigt over monumenterne.

Middelalder – kirkens tid – fyrster og borge

Rådhus. Sienna, Italien. Gotik. Påbegyndt i 1200-tallet – tårnet fra 1348. Se her. 

Renæssancen – antikkens genfødsel. 1400 0g 1500-tallet. Videnskab og forsøg med republik

Alberti. 1400-tallet, Firenze. Palazzo Rucellai. Se her. 
Se videoen

Alberti, Tempio Malatestiano, Rimini. 1400-tallet. Se her. 

Bramante, Tempietto, Rom. 1502-1503. Se her. 

Palladio, Villa Rotunda 1566-69. Se her. 

Michelangelo. Palazzo dei Conservatori. Kapitol, Rom. Påbegyndt 1530’erne. Se her.  

Barokken – kirkens og modreformationens arkitektur. 1600-tallet

Borromini. Sant'Ivo, Rom. 1642. Se her. 

Salvi (1732) og Pannini (1762). Trevifontænen. Rom. Se her.  

Oplysningstiden. 1700-tallet. Klassicisme og revolutioner.

Amerika

Thomas Jefferson, Monticello. 1769. Se her. 

Frankrig

Barrière de la Villette. Paris. Ledoux. 1789. Revolutionsklassicisme. Se her. 

Tyskland

Friedrich Gilly, Projekt of a monument for Frederick II, the Great
(Berlin, Staatliche Museen), 1797. Se her. 

Langhans, Brandenburger Tor 1788-91. Parafrase over Propylæerne på Athens Akropolis. Se her. 

Schinkel. Neue Wache. Berlin 1818. Se her. 

Schinkel. Altes Museum. Berlin. 1828. Søjlerne inspireret af Athena-templet i Priene. Se her. 

Danmark

C.F. Hansen. Domhuset i København. 1813-1816. ”MED LOV SKAL MAN LAND BYGGE”. Se her. 

C.F. Hansen. Vor Frue-kirke i København. 1813-1816. Se her.  

Historicisme –slutn. af 1800-tallet

Nyrop. Københavns Rådhus. 1892 -1905. Se her.  

Klassicisme i 20. årh

Danmark

Hack Kampmann. Politigården i København. 1924. Se her.  

Hack Kampmann. Politigården i København. 1924. Indre gård. Se her. 

K.T. Seest. Aarhus Hovedbanegård. 1927. Se her. 
 

Frankrig

Le Corbusier, Villa Savoye. 1929. Se her. 

Tyskland

Mies van der Rohe. Neue Nationalgallerie, Berlin. 1965-68.”Smartenon”. 
Postmodernisme. 20. årh.’s slutning. Se her. 

Charles Moore. Piazza d’Italia. New Orleans. 1980. Se her.