Log ind
Leksika
Kunst og arkitektur
Forfatterleksikon
Kultur
Litterære begreber
Metodeleksikon
Mytologisk leksikon
Udvalgte værker

Opgør med traditionen

Dette tema tager udgangspunkt i Euripides' tragedie Medea med mulig inddragelse af den romerske digter Ovids skildring af Medea i Metamorfoser.  


Det foreslås at forløbet bygges op rundt om en eller flere af følgende forløbstemaer:
  • Kvindebilledet - inddrag eventuelt en sammenligning med kvindebilledet i den samtidige komedie Lysistrate (Kvindernes oprør) af Aristofanes, fx uddrag fra begyndelsen af 1. korsang.
  • Det heroiske - inddrag eventuelt en sammenligning med Homers helte (fx Achilleus eller Odysseus). Både Iliaden og Odysseen findes i Biblioteket.
  • Grækere versus barbarer - inddrag eventuelt en sammenligning med Herodots syn på grækere og barbarer i Historie 3. bog, 80-83.

 Medea flygter i dragevognen, mens børnene ligger døde på jorden, og Jason afmægtig ser til. Rødfiguret vase fra 400-tallet f.v.t. Det arkæologiske Nationalmuseum i Sirtide. ©AGE/Scanpix  

Forløbets antikke kernetekster

Euripides' Medea, eventuelt Ovids Metamorfoser 7. sang 1-403

Perspektiveringer

Kvindebilleder:

Kvindebilledet i Franca Rames Medea og/eller Jean Anouilhs Medea.

Som komparativ tematik kan kønsdebatten i Det moderne gennembrud inddrages. I portalen har Marcel Lysgaard forfattet et afsnit om Euripides' kvinderoller med kønstematikken i Amalie Skrams Lucie som komparativ tematik . Henrik Ibsens Et dukkehjem kunne også inddrages. 

Det heroiske:

Karakteriseringen af det heroiske i heksameterdigtet Atomernes oprør af Sophus Claussen og/eller Noget om helte af Halfdan Rasmussen.

Baggrundsviden

Supplerende materiale

Nedenfor er materiale som også kan bruges til at differentiere og tilpasse undervisningen. 

Portalens udvalg af forskellige skildringer af myten om Medea i den antikke kunst (billedefrisen øverst i højre side): 
Kan for eksempel bruges i en sammenligning mellem den tekstlige og visuelle fremstilling af myten. 

360-graders foto fra Ny Carlsberg Glyptotek i København: 
360-graders fotoet af Euripides kan for eksempel bruges i en kunstanalyse eller som visuelt indslag. Brug eventuelt afsnittet om værkanalyse eller vores online analyseredskab, hvor eleverne kan øve kunstanalysens fire faser; beskrivelse, analyse, datering og fortolkning.

Templerne på Athens Akropolis:
Som eksempel på, hvordan konflikten mellem grækerne og barbarerne kom til udtryk i den græske kunst, kan udsmykningerne af templerne på Athens Akropolis bruges. Find værkerne i Mediearkivet og se også afsnittet om bygningerne på Athens Akropolis.

Opbygning Medea
Oversigt over tragediens opbygning med noter til indhold lavet af Marcel Lysgaard.
BILLEDER
Medea med hånden på sværdet
I Euripides’ tragedie beskrives Medeas hjerteskærende hævn over Jason - drabet på deres fælles børn. Pompejansk vægmaleri (1. årh. e.v.t.). ©Bridgeman/Scanpix