Log ind
Leksika
Kunst og arkitektur
Forfatterleksikon
Kultur
Litterære begreber
Metodeleksikon
Mytologisk leksikon
Udvalgte værker

Skæbne


Dette forløb er velegnet som introduktion til oldtidskundskab.

Klotho, en af skæbnegudinderne (moirerne) med skæbnetråden. Detalje fra romersk sarkofag (ca. 220 e.v.t..) Louvre, Paris. ©AGE/Scanpix

Baggrund 

Nedenfor findes links til de sider på portalen, der har relevans for forløbet om skæbne:

Marmorbusten af Herodot er en romersk kopi efter en græsk original fra 4. årh. f.v.t. Museo Archeologico Nazionale, Napoli. ©akg-images/Scanpix

Antik kernetekst 

Herodot

  • Herodots programerklæring, analyse og fortolkning
  • Kapitel 1-5, Kursorisk
  • Kapitel 6-13, Gyges - Kandaulesfortællingen, analyse og fortolkning
  • Kapitel 25 (Da Alyattes døde...) - 50. Kroisos, Solon, Kroisos mister sin søn, analyse og fortolkning
  • Kapitel 53-56 + kapitel 71-75, Optakt til Kroisos' angreb på Kyros og perserne, orakelsvar, analyse og fortolkning
  • Kapitel 84-91 Kroisos' fald, analyse og fortolkning

Fokus:
Logos-fortælling.
Hybris, nemesis, ate.
Modstillingen mellem magtmennesket og den kloge mand.

Skæbnesynet:
Mennesket er til en vis grad underlagt en forudbestemt skæbne, men er også selvansvarligt.
Perserkriges udfald set i lyset af hybris-tankegangen.
Herodot som eksempel på tidens bevægelse fra mythos til logos.

Seneca, Brev 107 til Lucilius

Fokus:
Stoisk syn på skæbnen (fatum) og tilfældet (fortuna), sammenlignes med Herodot.

Perspektiveringer 

Nedenfor finder du links til to forskellige perspektivtekster, der ligger i biblioteket:

Perspektivtekst:
Hans Magnus Enzenberger, Anvisning til Sisyfos, 1957

Fokus:
Anvendelse af myten - den antikke udgave versus Enzenberger.

Skæbnesynet:
Sammenligninger til Herodot og Seneca.

Alternativ perspektivtekst
Karen Blixen, Livets veje. Den afrikanske farm, 1937

Supplerende materiale 

Herunder er links til supplerende materiale på portalen, som er relevant for et forløb om skæbne. 

Tidslinjen
Klassisk kunst fra 480-400 – overblik over kunst og arkitektur på Herodots tid.

Analyse af Niobidekrateren
Motivet: Apollon dræber Niobes børn. Analyse og fortolkning. Sml. til Herodot. Perspektiv til Apollon, den centrale gud hos Herodot.

Analyse af Hydria
Motivet: Eksempel på billedfremstilling af mytologisk begivenhed (krigen ved Troja) i aktuel sammenhæng (Perserkrigen).

Kroisos på bålet

Apollon

De 14 mytekredse: Gudernes slægt.