Log ind
Leksika
Kunst og arkitektur
Forfatterleksikon
Kultur
Litterære begreber
Metodeleksikon
Mytologisk leksikon
Udvalgte værker

Introduktion

I 1836 fremsatte danskeren Christian Jürgensen Thomsen den idé, at man kunne opdele den ældste historie i 3 perioder efter hvilket materiale, der var det mest brugte til redskaber i perioden. Det blev til det system, som nu bruges internationalt:
  • Stenalderen
  • Bronzealderen
  • Jernalderen

Stenalderen

Stenalderen skal ikke behandles her, dog skal den ”neolithiske revolution” lige nævnes som en af de afgørende faser i menneskets historie. I Grækenland fandt den sted 6-7.000 år før vor tidsregnings begyndelse, og den udgør den overgangsperiode, hvor mennesket fra at skaffe sig det fornødne ved at jage dyr og indsamle vilde planter, begyndte at holde dyr i fangenskab – domesticere dem – og rydde arealer, hvor man kunne dyrke de planter og afgrøder, som man havde mest brug for, i stedet for at indsamle dem over store arealer.

Denne ændring fik kolossal betydning. Man kunne nu bosætte sig permanent i bedre huse og samle sig til fælles bedste i de første bydannelser. Samtidig gav den permanente bosættelse mulighed for at producere beholdere og kar af brændt ler til opbevaring, madlavning osv.

”Den neolithiske revolution” markerer begyndelsen til Den yngre Stenalder, Neolithicum.


Kykladeidol i marmor
Kvindefigur, 2700-2300 f.v.t. ©Nationalmuseet, København