Log ind
Leksika
Kunst og arkitektur
Forfatterleksikon
Kultur
Litterære begreber
Metodeleksikon
Mytologisk leksikon
Udvalgte værker

Opgaver til perioden

Du skal være logget ind for at se denne side

BILLEDER
Peplophoros
Den tidlig klassiske periode er en af de mest eksperimenterende perioder i den græske kunsts historie. Perserkrigene og indførelsen af demokratiet var så store historiske og politiske omvæltninger, at de medførte et markant skift i samfundsmentaliteten. Det blev den nye tids kunsts opgave at udtrykke den nye tid. Da der samtidig skete afgørende formelle ændringer i kunsten, er der på væsentlige punkter tale om en helt ny kunst. ©Ny Carlsberg Glyptotek