Log ind
Leksika
Kunst og arkitektur
Forfatterleksikon
Kultur
Litterære begreber
Metodeleksikon
Mytologisk leksikon
Udvalgte værker

Historisk rids

Den Peloponnesiske Krig sluttede i 404 f.v.t. med Athens fuldstændige nederlag til Sparta. Athens stærke mure, som havde beskyttet byen effektivt under krigen, blev revet ned. Men efter et kort forsøg med et styre bestående af en gruppe på 30 tyranner, lykkedes det at genindføre demokratiet i Athen.

Persere og grækere i kamp. Billedet er en detalje fra frisen på Nike templet på Athens Akropolis.©akg-images/scanpix

Selv om perserne var blevet besejret ved de store Perserkrige i 490-479 f.v.t., betød det ikke, at de havde været ude af billedet siden da. De undgik helst militære konfrontationer med spartanerne og athenerne, men blandede sig jævnligt ved diplomatiske metoder og økonomiske midler og kunne dermed influere stridighederne væsentligt. Ja, en engelsk historiker skriver ligefrem, at Den Peloponnesiske Krig blev afgjort ved persiske penge.

   

BILLEDER
Persere og grækere i kamp
Billedet er en detalje fra frisen på Nike-templet på Athens Akropolis.©akg-images/scanpix