Log ind
Leksika
Kunst og arkitektur
Forfatterleksikon
Kultur
Litterære begreber
Metodeleksikon
Mytologisk leksikon
Udvalgte værker

Tema


Her på siden kan du finde forskellige temaer, som alle præsenterer en ny vinkel på oldtidskundskabsundervisningen i gymnasiet. Temaerne udfordrer eleverne ved at række ud over den almindelige undervisnings tekster og monumenter. Hvert tema er fyldestgørende, så hverken lærer eller elev behøver søge viden på andre platforme.

Alle temaerne indeholder en tydelig tværfaglig retning, der peger på samarbejde med andre gymnasiefag. Temaerne varierer i tyngde, og der er derfor forskel på, hvor mange moduler der skal bruges på gennemgang af et tema. Det er dog muligt kun at bruge dele af et tema.

Alle temaerne lægger op til fordybelse og diskussion, og hvert tema har tilhørende arbejdsopgaver.

Nuværende temaer: