Log ind
Leksika
Kunst og arkitektur
Forfatterleksikon
Kultur
Litterære begreber
Metodeleksikon
Mytologisk leksikon
Udvalgte værker

Antik kunst – kopi og original

Her på siden kan du lære om kunsthistoriens kopier og den udvikling, der er sket med synet på kopierne, ligesom du kan undersøge, hvad der skal til for at noget kan kaldes for kunst.

Kopi, gengivelse, efterligning eller reproduktion? Kald det, hvad du vil, men vær klar over, at værket med stor sandsynlighed har eksisteret i kunsthistorien længere, end du tror!

Afstøbinger fra Den Kongelige Afstøbningssamling i København. ©scanpix

I det romerske imperium blev der hugget mange skulpturer. Hovedparten var dog marmorkopier af antikke græske skulpturer, som romerne nærede stor beundring for. Men kan de romerske kopier kaldes for kunstværker, når de nu i virkeligheden bare er efterligninger?

Marmorkopierne er i dag omtrent den eneste kilde, vi har til de græske originalskulpturer, som oftest blev udført i bronze, og derfor næsten alle er smeltet om. Men bliver marmorkopierne til originaler, blot fordi de græske værker ikke længere eksisterer?

I 1800-tallet dukkede der afstøbningssamlinger op rundt omkring i hele Europa, hvilket betød, at der blev produceret et utal af gipsafstøbninger af originale marmorværker. En af de få samlinger, der stadig eksisterer i dag, er Den Kongelige Afstøbningssamling i København, som rummer mere end 2000 gipsafstøbninger af både antik kunst, og senere antikinspireret kunst. Men kan gipsafstøbningerne kaldes for kunstværker? Og kan afstøbningssamlingen overhovedet kaldes for et kunstmuseum?

Den Kgl. Afstøbningssamling: Hvordan laver man en gipsafstøbing?