Log ind
Leksika
Kunst og arkitektur
Forfatterleksikon
Kultur
Litterære begreber
Metodeleksikon
Mytologisk leksikon
Udvalgte værker

Historisk rids

Med sejren over Athen og dets allierede i slaget ved Chaironeia i 338 f.v.t. havde den makedonske konge, Filip 2., fået herredømmet over Grækenland. Efter mordet på Filip i 336 f.v.t. overtog sønnen, Alexander Den Store, kongeværdigheden og fortsatte sin fars erobringer i stor målestok. Fra 334 f.v.t. og frem til sin død i 323 f.v.t. erobrede han hele det gamle persiske imperium med Lilleasien, Syrien, Fønikien, Ægypten, Persien, Mesopotamien og Mellemøsten helt til Indien. Det gamle verdensbillede blev ændret totalt i løbet af ganske få år.

Portræt i marmor af Alexander den Store, 3. årh. f.v.t. Ny Carlsberg Glyptotek, København. ©Ny Carlsberg Glyptotek

Med Alexanders død i 323 f.v.t. fulgte en urolig periode, hvor hans generaler hver især forsøgte at overtage kæmperiget. I den kaotiske situation håbede nogle græske stater med Athen i spidsen at kunne genvinde selvstændigheden fra det makedonske herredømme. Ikke mindst taleren Demosthenes var en ihærdig forkæmper for genoprettelsen af det athenske demokrati, men forgæves. Oprøret lykkedes ikke, og i 322 f.v.t. måtte Athen som alle andre græske bystater tilpasse sig den nye verdensorden.

Marmorportræt af Demosthenes, Ny Carlsberg Glyptotek, København. ©Ny Carlsberg Glyptotek


   

BILLEDER
Portræt i marmor af Alexander den Store, 3. årh. f.v.t.
Ny Carlsberg Glyptotek, København. ©Ny Carlsberg Glyptotek