Log ind
Leksika
Kunst og arkitektur
Forfatterleksikon
Kultur
Litterære begreber
Metodeleksikon
Mytologisk leksikon
Udvalgte værker
Af Jakob Leth Fink

Den vestlige filosofis begrebsapparat og grundlæggende problemstillinger har udspring i den antikke græske filosofi. Græsk filosofi opstod i det græske område af det vestlige Lilleasien i 500-t. f.v.t.

Græsk filosofis tidligste fase beskæftiger sig hovedsagelig med den ydre verden og søger en konstans bag verdens tilsyneladende forandringer. Sokrates, som intet skrev, var for Platon den store igangsætter. Hans dialoger kan ses som en stadig søgen efter disse sidste forudsætninger, som Platon kalder idéer (eller form). Platons elev, Aristoteles, brød med hans ontologi. Platons og Aristoteles' skoler fortsatte, men der opstod nye retninger.

Kilde: Den Store Danske
I dette forløb lærer du om antikkens store tænkere Platon og Aristoteles og deres filosofi. 

Gå til forløb om Platon 

Gå til forløb om Aristoteles