Log ind
Leksika
Kunst og arkitektur
Forfatterleksikon
Kultur
Litterære begreber
Metodeleksikon
Mytologisk leksikon
Udvalgte værker

Historisk rids

Den særlige græske statsform, bystaten eller polis’en etableredes i disse ”mørke århundreder”, og den adskilte sig meget fra de imperier og fyrstedømmer, som var fremherskende i de fleste af de nærorientalske samfund, som grækerne i øvrigt havde som inspiration og læremestre på denne tid.
Bystaterne
Der kendes mere end 1000 græske bystater, og ifølge sagens natur var de fleste af disse meget små og omfattede måske kun en opdyrkelig dal afgrænset af hav og bjerge. Kun enkelte, som Sparta og Athen, nåede langt ud over gennemsnittet i størrelse og kunne dermed spille en dominerende politisk rolle.
Denne statsform er utvivlsomt helt afgørende for den mentalitet og det menneskesyn, der kom til at præge Antikkens Grækenland, og som har fascineret og inspireret vestlige tænkere og politikere til i dag.

BILLEDER
Gravamfora
Gravamfora i brændt ler med plastiske slanger, hoplitter og hestevæddeløb, ca. 720. Fra Dipylonværkstedet i Athen. Vasen findes i dag på Ny Carlsberg Glyptotek i København. Foto: Roberto Fortuna/Ny Carlsberg Glyptotek