Log ind
Leksika
Kunst og arkitektur
Forfatterleksikon
Kultur
Litterære begreber
Metodeleksikon
Mytologisk leksikon
Udvalgte værker

Hvordan studerer man antik kunst og arkitektur?

Af Poul Pedersen, Professor mso, dr.phil., Klassiske Studier, Institut for Historie, Syddansk Universitet. Poul er forfatter til hele afsnittet om kunst og arkitektur

Ved at analysere kunsten og arkitekturen og dennes skiftende stilistiske udtryk kan man ikke blot kortlægge den arkitektur- og kunsthistoriske udvikling, men også iagttage samspillet mellem kunsten og samfundet under de varierende historiske omstændigheder. Når man skal arbejde med antik kunst og arkitektur, er det en god idé at tage den hermeneutiske metode til hjælp. Når man bruger den hermeneutiske metode, bevæger man sig fra det mest objektive mod det stadigt mere subjektive, indtil man slutter med den personlige fortolkning af, hvad genstanden betyder og fortæller.

Skulptur af Apollon (Apollon Belvedere). Tilskrevet Leochares. Romersk kopi af græsk original fra ca. 330 f.v.t. Vatikanmuseet, Vatikanstaten. ©Bridgeman/Scanpix

   

Apollon
Skulptur af Apollon (Apollon Belvedere). Tilskrevet Leochares. Romersk kopi af græsk original fra ca. 330 f.v.t. Vatikanmuseet, Vatikanstaten. ©Bridgeman/Scanpix