Log ind
Leksika
Kunst og arkitektur
Forfatterleksikon
Kultur
Litterære begreber
Metodeleksikon
Mytologisk leksikon
Udvalgte værker
Af Ole Thomsen

”Romersk litteratur var moderne før den blev klassisk”. Sådan lyder et meget rammende citat om netop den romerske litteratur. Romerne overtog nemlig de mest moderne af grækernes litterære genrer, da de i 200-tallet f.v.t. begyndte at producere litteratur på latin.

I takt med at Romerriget bredte sig ud over Middelhavsområdet og særligt over det græsk område, fandt en græsk-romersk kultursammensmeltning sted.. Man kan derfor ikke forstå romersk litteratur til fulde uden også at kende den græske . Fx trækker Vergils Aeneide store veksler på Homers Iliade og Odysseen, og derfor er det oplagt at læsse begge forfattere og sammenligne dem.

Derudover har kultursammensmeltningen ført til, at de samme guder og de samme mytologiske skikkelser kan optræde i både græsk og romersk litteratur. I nogle tilfælde er en romersk gud blevet identificeret med en græsk, fx den græske Zeus og den romerske Jupiter. I sådanne tilfælde kan Det mytologiske leksikon her på Portalen være et nyttigt redskab til at finde ud af, hvilke guder der hører sammen.

I dette forløb om romersk litteratur præsenteres læseren for et udvalg af den vigtigste og bedste romerske litteratur inden for poesi, drama, filosofi, historieskrivning, breve, taler og romaner. Det er her værd at lægge mærke til, at genrespændet er større end i danskfaget, hvor man typiskikke mener historieskrivning, filosofi og breve, når man taler om dansk litteratur.

I fanen til venstre kan man klikke sig ind på de enkelte forfattere og læse om deres liv og deres værker. I biblioteket kan man så finde et udvalg af disse værker. 

Klik her for en længere og mere detaljeret introduktion til romersk litteratur samt en nyttig tidslinje over litteraturen.

Denne introtekst er skrevet af Kristian Purreskov