Log ind
Leksika
Kunst og arkitektur
Forfatterleksikon
Kultur
Litterære begreber
Metodeleksikon
Mytologisk leksikon
Udvalgte værker

Historisk rids

Den klassiske periode sættes til tiden 480-323 f.v.t. og dækker den periode, hvor Athen havde demokratisk styreform. I denne periode nåede Athen sin største politiske og økonomiske magt, og det var her byen gennemlevede sin kulturelle storhedstid og opnåede sin største kulturelle indflydelse på omverdenen.

I 438 f.v.t. stod Parthenontemplet på Akropolis færdigt som et vidne om byens storhed. ©akg-images/Scanpix

Perioden afgrænses af den græske oldtids to vigtigste historiske begivenheder – begivenheder som begge fuldstændigt ændrede samfundet og dermed forudsætningerne for kunsten.

Perioden begyndte med Perserkrigene, som havde truet de græske bystaters eksistens, men som på mirakuløs vis var endt med grækernes sejr over det persiske Imperium og havde givet Athen en førerposition i den græske verden kulturelt, mens byen magtpolitisk måtte dele overherredømmet med Sparta. Perioden sluttede med, at Filip II fra Makedonien erobrede Grækenland i 338 f.v.t., og at hans søn, Alexander den Store fra 334 og indtil sin tidlige død i 323 f.v.t., erobrede Lilleasien, Ægypten og hele Nærorienten inklusive det mægtige persiske imperium.

Hellenistisk marmorportræt af Alexander den Store. Fra Aleksandria, 3. årh. f.v.t. Ny Carlsberg Glyptotek, København. ©Ny Carlsberg Glyptotek

Efter Alexander — i den Hellenistiske periode — var det frie athenske demokrati forbi, men den græske kultur var blevet udbredt til hele det østlige Middelhavsområde, ja en periode helt til Afghanistan og Indus floden. De gamle græske bystater fortsatte med forskellige grader af selvstyre, men indgik alle i et af de mægtige kongedømmer, hvori Alexanders kæmperige blev delt efter hans død i 323 f.v.t.

Den godt 150 år lange, klassiske periode var imidlertid ikke nogen sammenhængende, homogen periode. Specielt var den 27 år lange Peloponnesiske Krig mellem Athen og Sparta 431-404 f.v.t. afgørende for et stærkt skift i tidsånden og dermed for kunsten. Det har derfor været hensigtsmæssigt at opdele perioden i Tidlig klassisk tid 480-450 f.v.t., Højklassisk tid 450-400 f.v.t. og Senklassisk tid 400-323 f.v.t.

   

INTRODUKTION TIL DEN KLASSISKE PERIODE
BILLEDER
Parthenontemplet
438 f.v.t. stod Parthenontemplet på Akropolis færdigt som et vidne om byens storhed. ©akg-images/Scanpix