Log ind
Leksika
Kunst og arkitektur
Forfatterleksikon
Kultur
Litterære begreber
Metodeleksikon
Mytologisk leksikon
Udvalgte værker

Introduktion

Af Gorm Tortzen

De følgende 14 kapitler er genfortællinger af de græske myter i 14 historier eller mytekredse. Antallet og dispositionen stammer fra den græske mytolog Apollodóros, eller på dansk Apollodór, som levede i romersk kejsertid, og hvis værk Bibliotheke ligger til grund for inddelingen.

Her læser man Apollodors version af de græske myter og dermed den antikke mytologi, som en antik forfatter fremstiller den. Hans stil er noget tør, og hans version er ofte kun et skelet af historien. Denne fremstilling er derfor gjort lidt lettere for læseren, end en ordret oversættelse ville være; historien er foldet lidt mere ud, og der er brugt flere ord, end Apollodor nøjes med.

Apollodors kilder

Sommetider citerer Apollodor sine kilder; det anføres altid i genfortællingen. Når han selv kommer til orde i direkte oversættelse, angives det ved citationstegn. En sammenligning med en anden antik genfortælling (fx Homers Odysseen eller Iliaden  eller Ovids Forvandlinger) viser, hvordan det også kan gøres.

De fleste af de lange navnelister, som ikke har betydning for myten – i hvert fald ikke ud fra et moderne synspunkt, er her udeladt. Det vil fremgå, når der en sjælden gang suppleres med andre, mere kendte myteversioner, men i bund og grund er det Apollodor, der præsenterer myterne for læseren.

For den antikke læser siger mange af navnene umiddelbart, hvem det pågældende væsen er: Navnet på Zeus’ søster Hestia betyder eksempelvis ‘ildsted’, Helios betyder ‘Sol’ og Eos ‘Morgenrøde’.

De græske navne er bevaret, men der er i vid udstrækning tilføjet en dansk oversættelse, første gang navnet optræder. Se også det mytologiske opslagsværk.

Man kan med fordel se videoen ”Hvad er en myte?”, inden man går på opdagelse i De 14 mytekredse. 

I de følgende 14 afsnit præsenteres mange myter, nogle mere kendte end andre. 
På billedet ses den berømte helt Herakles med hans attribut, løveskindet. På vasen er hans navn indridset ved hans mave ΗΕΡΑΚΛΕΣ og ved buen er navnet på hans modstander indridset (ΓΕΡΟΥΟΝΕΣ); Geryon, som har tre overkroppe. Læs mere om Geryon og om Herakles’ mange andre eventyr i kapitlet om Herakles. Attisk sortfiguret amfora, ca. 540 f.v.t. Cabinet des Médailles de la Bibliothèque nationale de France, Paris. © Bridgeman/Scanpix


   

BILLEDER
Herakles med løveskindet
På billedet ses den berømte helt Herakles med hans attribut, løveskindet. På vasen er hans navn indridset ved hans mave ΗΕΡΑΚΛΕΣ og ved buen er navnet på hans modstander indridset (ΓΕΡΟΥΟΝΕΣ); Geryon, som har tre overkroppe. Læs mere om Geryon og om Herakles’ mange andre eventyr i kapitlet om Herakles (link til ”Herakles og herakliderne”). Attisk sortfiguret amfora, ca. 540 f.v.t. Cabinet des Médailles de la Bibliothèque nationale de France, Paris. ©Bridgeman/Scanpix