Log ind
Leksika
Kunst og arkitektur
Forfatterleksikon
Kultur
Litterære begreber
Metodeleksikon
Mytologisk leksikon
Udvalgte værker
Af Thomas Heine, George Hinge og Adam Schwartz

Introduktion til antik historieskrivning

Historieskrivning handler om at beskrive fortidens handlinger så præcist som muligt. Genren opstod i antikken og har fået stor indflydelse på vores verdenssyn.

De første historieforfattere

De tre historieforfattere Herodot, Thukydid og Xenofon skrev et værk om hver deres periode. Tilsammen dækker deres værker mere end hundrede års begivenhederne i det antikke Grækenland. En stor del af vores viden om antikken stammer fra de tre forfattere.

Der er både forskelle og ligheder mellem de tre forfatteres måder at skrive historie på, og genren udvikler sig fra den ene forfatter til den næste. Herodot er mere fantasifuld og underholdende end Thukydid og Xenofon, som til gengæld er mere saglige.

De antikke forfattere kan til forskel fra nutidens historieskrivere godt finde på at opdigte visse elementer af deres historie.

Læs om Herodot. Rejste rundt i hele verden og indsamlede historier om Perserkrigene og en hel del andet.

Læs om Thukydid. Var general og skrev om Den Peloponnesiske Krig. Overlevede pesten i Athen.

Læs om Xenofon. Var general og skrev om sine egne strabadser i felten. Kritiserede det Athenske demokrati.

Historieværkerne handler om krig

Det første historieværk, som man stadig kan læse i dag, blev skrevet af Herodot i 400-tallet f.v.t. og handler om Perserkrigene. Dog handler Herodots værk også om mange andre ting, fx om fremmede kulturer, skæbne og tilfælde.
 
Thukydids værk handler om Den Peloponnesiske Krig, som var en krig mellem to store alliancer af græske bystater med Athen på den ene side og Sparta på den anden.

Xenofon skrev mange forskellige værker. Et af de mest spændende hedder Anabasis og handler om en militærekspedition, som Xenofon selv var med på, langt inde i Perserriget. Missionen går helt galt, men Xenofon træder til og leder hæren hjem gennem mange farer.

Få overblik: Historisk overblik – Grækenland i klassisk tid.

HISTORIESKRIVNING
BILLEDER
Middelhavet
Den græske verden. De små prikker angiver de græske bystater, der lå langs Middelhavets og Sortehavets kyster.