Log ind
Leksika
Kunst og arkitektur
Forfatterleksikon
Kultur
Litterære begreber
Metodeleksikon
Mytologisk leksikon
Udvalgte værker

Eksamen

Til eksamen med Gyldendals Gymnasieportaler

  • I eksamensperioden har Gyldendal forhøjet beredskab, og vores support sidder klar på telefon 70 12 11 00 mellem kl. 8:00 og 16:00.
  • Skulle der opstå problemer med Uni-Login i eksamensperioden, slår vi Uni-Login fra på alle portaler. Bemærk, at elevens egne noter ikke kan ses, hvis login er slået fra, og at eleverne heller ikke kan tilgå andet indhold, som eleven selv har lagt ind i portalen.
  • Vi understøtter alle nyere browsere på pc, mac og tablets.

Regler om prøver og eksamen

Bekendtgørelse om visse regler om prøver og eksamen i de gymnasiale uddannelser

Reglerne i denne bekendtgørelse har virkning for elever og kursister som er startet på en gymnasial uddannelse efter 1. august 2017, elever på toårig stx dog først fra 1. august 2018.

Bekendtgørelse om visse regler om prøver og eksamen i de gymnasiale uddannelser (retsinformation.dk)

Bekendtgørelse om adgangen til at medbringe udstyr, herunder digitale hjælpemidler, under prøver i de gymnasiale uddannelser (retsinformation.dk)

Vejledning til eksamensbekendtgørelserne (doc)

Læs også vores vejledning om digitale læremidler til eksamen

Den almene eksamensbekendtgørelse

Reglerne i denne bekendtgørelse har virkning for elever som er startet på en gymnasial uddannelse før 1. august 2017, samt for elever i eux-forløb og kursister på avu og FVU.

Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser (retsinformation.dk)

Bemærk, at reglerne i den almene eksamensbekendtgørelse med undtagelse af § 15, § 20 og §§ 40-44 fortsat gælder for elever og kursister, der er startet på en gymnasial uddannelse efter 1. august 2017.

Information om adgang til noter, arbejder og læremidler knyttet til den almene eksamensbekendtgørelses § 15, stk. 2