Log ind
Leksika
Kunst og arkitektur
Forfatterleksikon
Kultur
Litterære begreber
Metodeleksikon
Mytologisk leksikon
Udvalgte værker

Om portalen


Oldportalen
er en komplet undervisningsportal til Oldtidskundskab i gymnasiet. Portalen indeholder alt du skal bruge for at lave en spændende og alsidig undervisning med udgangspunkt i læreplanen. 

De autentiske, antikke tekster udgør kernen i faget Oldtidskundskab og kun oversættelsen skal stå imellem den moderne læser og den antikke tekst.
Ligeledes udgør portalens bibliotek med over 300 oversatte antikke tekster også rygraden i Oldportalen.  

I Oldtidskundskab skal eleverne lære om, hvorledes antikkens litteratur, kultur og tanker har været normgivende for senere perioder. Oldportalen indeholder derfor mange perspektiverende og komparative værker, både tekster, billeder og film. 

I Oldportalen er der fokus på formidling i øjenhøjde med eleven. Flere tekster er derfor tilføjet ordforklaringer og forklarende manchetter. 
Herudover indeholder portalen også leksika med forskellige temaer, fx et mytologi-leksikon, samt elevopgaver og forskellige it-værktøjer, fx quizzer og i-guides.

Oldportalen er blevet til i samarbejde med gymnasielærere og forskere, Den Kongelige Afstøbningssamling, Antikmuseet, Ny Carlsberg Glyptotek, Nationalmuseet og Thorvaldsens Museum. 

Portalens indhold

Forløb: Portalens undervisningsforløb går på tværs af portalen og inddrager både tekst, billeder, videoer, it-værktøjer, perspektivende værker og tekster, i-guides og elevopgaver. Forløbene er temabaseret og kan kombineres forskelligt efter behov og lyst.

Nogle forløb medtænker mulige samspil med andre fag fx Antikken i farver, som kan danne rammen om et tværfagligt forløb mellem oldtidskundskab og historie eller fysik.


Udstillingen 'Antikken i farver' på Glyptoteket er udgangspunktet for temaforløbet i portalen om antikkens farveforståelse og eftertidens 'hvide løgn'.  

Tidslinje: Den digitale tidslinje indeholder en bred vifte af kunst og arkitektur inddelt efter periode. 

Genre: Grundstof om den græske litteratur forfattet af førende danske forskere skrevet til Oldportalen. Grundstoffet i portalen dækker både antikkens litteratur samt perspektiverende og metodiske overvejelser. 

Portalens grundstof omhandler Epos, Lyrik, Tragedie (drama), Komedie (drama), Filosofi, Retorik, Historieskrivning og Videnskab.

Hele Antik Mytologi af Gorm Tortzen er også at finde på portalen i en opdateret version med illustrationer og endnu flere relevante billeder, fx oversigter over myterne og heltenes stamtavler. Herudover forfindes også film med Gorm Tortzen, hvor han fortæller om myternes natur og antikkens opfattelse af myterne. 

Portalen indeholder et større afsnit om romersk litteraturs mest markante forfattere, fx Ovid, Horats, Catul, Cicero m.fl. Disse afsnit er taget fra bogen Veje til Rom af Ole Thomsen og er velillustreret med nye relevante billeder. 

Kunst/Arkitektur:  Grundstof om den græske kunst og arkitektur forfattet af førende danske forskere. Grundstoffet gennemgår udviklingen af den græske arkitektur og kunst fra geometrisk til romersk tid. Teksten er rigt illustreret med relevante billeder og illustrationer. Antikreceptionen er også repræsenteret med baggrundsviden om antikken i eftertiden og forslag til perspektiverende materiale samt elevopgaver. De tre overordnet efterantikke perioder Renæssance, Nyklassicisme og Appropriationskunst er repræsenteret

Bibliotek: Oldportalens bibliotek indeholder over 300 klassiske og perspektiverende tekster, fx De homeriske digte, Kong Ødipus, Symposion og mange flere. Teksterne kan læses i en læserude eller printes som pdf. De fleste af teksterne har også tilknyttet ordforklaringer.

Biblioteket indeholder også Platon i udvalg som i-bog og oplæsninger af flere af  Platons værker.

Mediearkiv: Portalen rummer billeder af forskellige materielle antikke levn lige fra mønter til skulpturer. Herudover indeholder mediearkivet også læringsvideoer, fx Hvad er myter af Gorm Tortzen samt nytegnede kort over antikkens verden og skelsættende begivenheder, fx de forskellige allierede i den Peloponnesiske krig.Athen, Sparta og deres allierede i Den Peloponnesiske krig. 

360-grader: Vi har også fået lavet 360-graders billeder af 21 genstande, fx Hobybægeret og gipsafstøbningen af Diskoskasteren fra Afstøbningssamlingen. Billederne er optaget af Nationalmuseets fotograf Roberto Fortuna  (se film foroven). Genstandene fremkommer tredimensionelt og man kan dreje dem hele vejen rundt og zoome ind på detaljer. 360-grader er oplagte at bruge til at forklare eleverne om fx kontrapost eller til at vise detaljerne i udsmykningen på vaser.