Log ind
Leksika
Kunst og arkitektur
Forfatterleksikon
Kultur
Litterære begreber
Metodeleksikon
Mytologisk leksikon
Udvalgte værker

Portalens forfattere

Oldportalen er skrevet og indholdsredigeret af forskere og gymnasielærere

Eksterne redaktører:

Susanne Høeg, lektor på Odder Gymnasium og tidligere fagkonsulent

Cathrine Heyde Petersen, lektor på Nordfyns Gymnasium

Forfattere:

Lene Andersen, ekstern lektor på Saxo-Instituttet, Københavns Universitet, er forfatter til Epos.

Thomas Heine, lektor på Saxo-Instituttet, Københavns Universitet, er medforfatter til Historieskrivning.

George Hinge, lektor på Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet, er medforfatter til Lyrik og Historieskrivning.

Finn Høghøj, lektor på Hjørring Gymnasium, er forfatter til Retorik og Videnskab.

Jakob Leth Fink, lektor på Saxo-Instituttet, Københavns Universitet, er forfatter til Filosofi.

Marcel Lysgaard Lech, lektor på Syddansk Universitet, er forfatter til Drama.

Poul Pedersen, Professor på Institut for Historie på Syddansk Universitet, er forfatter til Kunst & Arkitektur.

Adam Schwartz, lektor på Saxo-Instituttet, Københavns Universitet, er medforfatter til Historieskrivning.

Jens Christian Højer Thorstensen, cand.mag. i klassisk filologi på Aarhus Universitet, er medforfatter til Lyrik

Gorm Tortzen, gæstelektor på Saxo-Instituttet, Københavns Universitet, er forfatter til Antik Mytologi