Log ind
Leksika
Kunst og arkitektur
Forfatterleksikon
Kultur
Litterære begreber
Metodeleksikon
Mytologisk leksikon
Udvalgte værker

Digitale læremidler til eksamen

i-bøger og portaler er fortsat tilladte til eksamen efter den nye bekendtgørelse, marts 2018

Undervisningsministeriet har for kort tid siden udsendt en eksamensvejledning som årets 1.g elever skal følge, når de om kort tid går til eksamen. Efter en periode med en vis uklarhed, ligger det nu utvetydigt fast, at eleverne må have adgang til de digitale læremidler, portaler såvel som i-bøger og andre digitale læremidler, som de har brugt i undervisningen som hjælpemiddel til kommende eksaminer. Det står i den nye bekendtgørelse og er bekræftet af ministeriet. I det følgende vil vi redegøre for, på hvilken måde og i hvilket omfang eleverne må tilgå deres digitale læremidler under eksamen. 

i-bøger og portaler kan ikke downloades

Ifølge bekendtgørelsen må eleverne tilgå deres digitale lærebøger og noter online, såfremt materialet ikke kan downloades og bruges offline. Som der står i § 6, stk. 4 og 5 må eleverne anvende internettet for at få adgang til digitalt undervisningsmateriale, der på skolens foranledning er blevet anvendt i undervisningen, ”såfremt det ikke kan medbringes og opbevares lokalt”. Indholdet i Gyldendals Gymnasieportaler kan ikke downloades og må derfor gerne tilgås i en eksamenssituation. 

Men eleverne må ikke gå på nettet for at hente konkrete opslag i databaser, opslag i Wikipedia, opslag i Infomedia og lignende, der er blevet brugt i undervisningen, fordi de også kan opbevares lokalt. 

Og det er heller ikke tilladt at tilgå interaktive programmer (for eksempel Wolfram Alpha, Google Translate, Google Earth og Grammarly), databaser, leksika, verbebøjere og lignende.

Materiale, der ikke kan opbevares lokalt, eksempelvis links til tv-klip og animationer fra nettet eller fx dynamiske GIS-filer, der indgår i eksaminationsgrundlaget for en prøve, må tilgås under eksamenen. Eleverne må med andre ord bruge de links der ligger inde i eksempelvis portalen, men de må ikke gå ud over disse links. 

Din ledelse har ansvaret 

Det er op til den enkelte skoles ledelse og ikke den enkelt lærer at vurdere, hvilket undervisningsmateriale der kan downloades.  Ligesom at det er ledelsens ansvar at sikre, at prøver og eksaminer gennemføres under forhold, hvor eksaminanderne ikke kan kommunikere utilsigtet eller anvende ikke-tilladte hjælpemidler under prøven.

Undervisningsministeriet er heldigvis i gang med at udvikle et værktøj, som skal opdage og dokumentere snyd under prøverne. Værktøjet forventes klart til eksamensterminen 2019. 

FAKTA

• Ifølge § 6, stk. 4 må eleverne anvende internettet for at få adgang til digitalt undervisningsmateriale, der er blevet anvendt i undervisningen ”såfremt det ikke kan medbringes og opbevares lokalt”.

• Ifølge § 6, stk. 5 skal elevernes egne notater og egne arbejder medbringes og opbevares lokalt under prøven. Eleverne har dog i tilfælde, hvor ”materialet har en sådan karakter, at det ikke kan opbevares lokalt, adgang til at tilgå materialet via internettet under prøven”.

Kilde: Bekendtgørelse om visse regler om prøver og eksamen i de gymnasiale uddannelser